Radical / Pape

Xosé Lois Gutiérrez Faílde | Rosendo Cid | Iván Nespereira | Misha Bies Golas

Alauda Negra é un proxecto editorial creado e dirixido por Xosé Lois Gutiérrez Faílde en 2019. Está enfocado no impulso de pequenas creacións visuais baseadas na relación entre texto e fotografía. Foi concebido para difundir e visibilizar toda unha serie de propostas que, pola súa escala ou intención, teñen como soporte ideal a edición en papel a modo de brochura ou fotozine. O obxectivo deste selo editorial é publicar traballos de tirada limitada pero fortemente comprometidos coa coherencia no seu deseño editorial e na súa definición estética.

Alauda Negra atende tamén á imposibilidade de fixar uns límites no proceso de creación de calqueira traballo artístico. Ben sexan como hipóteses, apuntamentos ou maquetas ou como subproductos ou derivacións doutros proxectos maiores, todos os proxectos que se publican en Alauda Negra non atenden á definición de peza pechada, senón que funcionan como chaves subalternas que poden articular ou xenerar outras fórmulas de diferente alcance.

Radical / Papel é a proposta de Alauda Negra para a cuarta edición de FFoco. Con ela preténdese despregar, coa exposición como medio, as consignas e modos de traballo que lle dan identidade aos proxectos deste selo editorial galego. Ao tratar a parede como unha páxina sen rexistro, as imaxes desta acumúlanse e densifícanse como un palimpsesto que acaba revelando o conxunto de decisións, tentativas ou renuncias que constitúe e afirma a formalización de cada unha das publicacións que ata o momento configuran o catálogo de Alauda Negra e que ten como primeiros autores a Xosé Lois Gutiérrez Faílde, Rosendo Cid, Iván Nespereira e Misha Bies Golas.

Ata o 13-DEC
Andar superior
Aforo do centro: 30 persoas

Xosé Lois Gutiérrez Faílde

Entradas recomendadas