Fotografía: a inclusión ao alcance da man

Presentación de Nos, Why Not? Fotografía inclusiva con enfoque profesional

A fotografía, cun espíritu profesional, é unha ferramenta magnífica para a inclusión das persoas con diversidade funcional, especialmente de desenvolvemento. Ofrece numerosas ventaxas terapéuticas, como a potenciación da súa creatividade, pero o máis importante é que lles achega á felicidade.

Nos, Why Not?, primeira axencia española -e do mundo- de fotógrafos con diversidade, ven de organizar en colaboración coa Fundación María José Jove o «Obradoiro de Fotografía inclusiva con espírito profesional» para facilitar a inclusión social e laboral da mozas e mozos con diversidade funcional a través da fotografía… Unha inclusión ao alcance da man.

Felipe Alonso, responsable do proxecto, presentou as liñas de actuación desta iniciativa pioneira.

Colabora:

Nos, Why Not?

Fotografía inclusiva de Nos Why Not. FFoco Festival

Entradas recomendadas