Arredor da casa

Miradas de mulleres na Colección Alterarte

Lidia Alonso | María Covadonga Barreiro | María Blanco | Mónica Cabo | Mar Caldas | Marta Cerviño | Olaia Fernández | Julia Ferradás | Melania Freire | Maya Kapouski | Anna Katarina Martin | Sheila Pazos| Ana Pérez-Quiroga | María Prada | Sara Sapetti

Esta proposta recolle diversas miradas de autoras representadas na colección construida a partir da actividade da Sala Alterarte, espazo expositivo da Universidade de Vigo situado no Campus de Ourense e adicado a amosar propostas de artistas emerxentes, moitas delas tituladas na Facultade de Belas Artes da mesma Universidade.

O criterio de selección de obras fotográficas dentro desta colección non precisou ser forzado para favorecer a representatividade feminina, pois feminina é tamén a autoría da maioría desas obras, e tampouco resultou forzada a definición dun eixo temático, pois tamén a maioría desas imaxes xiran en torno aos espazos domésticos, aos obxectos e ás vidas privadas. Lonxe de supoñer isto un pregamento ao marco dos roles femininos socialmente asignados, ábrese un terreo de propostas que poñen en cuestión eses mesmos roles.

Director da Sala Alterarte: Xosé M. Buxán Bran | Coordinador de exposicións e Conservador da Colección Alterarte: Filemón Rivas | Curador: Enrique Lista

Colabora:

Sara Sapetti

Maya Kapouski - FFOCO

Maya Kapouski

Entradas recomendadas